Home

Úvod

HOSPIMED – Slovakia je významným dodávateľom zdravotníckej a gastronomické techniky, poskytovateľom technických služieb pre zdravotnícke zariadenia s tradíciou 20 rokov. Firma zastupuje renomovaných výrobcov lekárskej techniky, a poskytuje autorizovaný servis. Vytvorila vlastné produkty v oblasti dodávok súborov zdravotníckej techniky na kľúč tzv. kompletizácie. Od začiatku 21. storočia je často aj mediálne spájaná s najmodernejšími lekárskymi, často unikátnymi technológiami a ich aplikáciou v slovenskom zdravotníctve (napr. z odboru robotickej chirurgie).

Novinky